XV Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Jedziemy do lasu”

I.Cel konkursu: 1. Rozwijanie u uczniów zainteresowania problematyką ochrony przyrody.2. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.3. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży.4. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji oraz sprawdzenia…

Konkurs Wiedzy o Powiecie

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu dla kogo? 3-osobowe reprezentacje ze szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu starogardzkiego kiedy? 29 listopada 2023r., godz. 9.00 gdzie? Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim,…

Przyjmowanie skarg i wniosków

Informujemy, iż przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się u Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w następujących terminach: poniedziałki w godz. 15.00-17.00 i w wtorki w godz. 09.00-11.00.

Plan zajęć

Nauczyciel Nazwa zajęć Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek CHRAPKOWSKI PIOTR Studio piosenki   14.45-19.15 14.45-19.15     TYBORSKI PIOTR Rzeźba   16.30-20.15   16.30-19.30   OLLER GRZEGORZ Zespół Kameralny 15.30-17.00 …

Wniosek o przyjęcie na zajęcia

Nabór na zajęcia w trakcie roku szkolnego odbywa się w sposób ciągły – w miarę wolnych miejsc. Aby zostać przyjętym na zajęcia należy w pierwszej kolejności uzyskać zgodę nauczyciela prowadzącego dane zajęcia,…

Deklaracja dostępności

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych…