Wykaz umów

Na podstawie Zarządzenia Starosty Starogardzkiego nr 25/2017 z 11 kwietnia 2017 r. poniżej zamieszczamy Wykaz umów zawieranych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Poniższe zestawienie obejmuje umowy zawierane od 1 stycznia 2024. Wcześniejsze znajdują się na naszej stronie archiwalnej.

Masz pytanko? Sprawdź FAQ

Wychodząc na przeciw Państwa pytaniom związanym z naborem na zajęcia do naszej placówki przygotowaliśmy zestaw najczęściej powtarzających się pytań wraz z wyczerpującymi odpowiedziami. 1. Jaka jest odpłatność za zajęcia?Nie ma – zajęcia w OPP są bezpłatne.Obowiązuje jedynie dobrowolna wpłata 20…

Informacje podstawowe

Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26 83-200 Starogard Gdański tel/fax 58 56 133 26 NIP 592-20-46-183 REGON 192121039 www.oppstarogard.pl opp@oppstarogard.pl Dyrektor – Grzegorz Oller Organ prowadzący – Powiat Starogardzki Organ nadzoru – Pomorski Kurator Oświaty

REGULAMIN UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM I.   Uczestnikami Ogniska Pracy Pozaszkolnej mogą być dzieci i młodzież szkolna od 6-go roku życia, oraz dorośli. II.  Uczestnik ma prawo do: – uczestniczenia w zajęciach w wybranym przez siebie kole, – korzystania z pomocy i instruktażu nauczycieli z OPP,…

Rada Rodziców OPP

Obecna Rada Rodziców ma następujący skład: Przewodnicząca – Dorota Szufrajda Wiceprzewodniczący – Zbigniew Möller oraz Anna Leszman-Urban Skarbnik – Anna Laser Komisja rewizyjna: – Anna Drężek – Anna Zielińska – Emilia Fryszka Fundusz Rady Rodziców wynosi dla wszystkich zajęć odbywających się w OPP – 20 zł…

Statut i misja Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Misja OPP Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskimwspomaga rozwój młodego człowieka poprzez współdziałanie z nimw podejmowaniu różnych form aktywności w czasie wolnym. Statut w formacie pdf można pobrać za pomocą linku znajdującego się poniżej. Program otwierający pliki w tym formacie można…

Przyjmowanie skarg i wniosków

Informujemy, iż przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się u Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w następujących terminach: poniedziałki w godz. 15.00-17.00 i w wtorki w godz. 09.00-11.00.

Deklaracja dostępności

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony…