Wniosek o przyjęcie na zajęcia

Nabór na zajęcia w trakcie roku szkolnego odbywa się w sposób ciągły – w miarę wolnych miejsc. Aby zostać przyjętym na zajęcia należy w pierwszej kolejności uzyskać zgodę nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a następnie złożyć wniosek wraz z klauzulą w sekretariacie OPP (ul.…