Wniosek o przyjęcie na zajęcia

Nabór na zajęcia w trakcie roku szkolnego odbywa się w sposób ciągły – w miarę wolnych miejsc. Aby zostać przyjętym na zajęcia należy w pierwszej kolejności uzyskać zgodę nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a następnie złożyć wniosek wraz z klauzulą w sekretariacie OPP (ul. Sikorskiego 26). Dokumenty można pobrać poniżej, dostępne są również na miejscu.

 Wszelkich informacji można zasięgnąć w sekretariacie OPP pod numerem telefonu 585613326.

Przyjmujemy na następujące zajęcia:

1. taniec regionalny

2. zajęcia wokalne grupowe

3. rzeźba

4. malarstwo

5. zespół instrumentów dętych

6. zespół kameralny

7. gitara

8. rytmika

9. klub maluszka

10. doradztwo zawodowe

11. zajęcia turystyczno – geograficzne

12. klub kreatywnych

Zajęcia, na które obowiązuje sprawdzenie zdolności kandydata, to:

1. zajęcia wokalne indywidualne

2. zajęcia taneczne

3. zespoły instrumentalne

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, a po zakwalifikowaniu się kandydata, także do udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.