Nabór na zajęcia w OPP

Nabór na zajęcia w roku szkolnym 2024-2025 odbywa się w trzech etapach:

  1. Deklaracja tegorocznych uczestników zajęć o chęci udziału w przyszłorocznych zajęciach – do 17 maja 2024 (na formularzu Wniosku wraz ze Zgodą oraz Klauzulą).
  2. Składanie dokumentów przez wszystkich chętnych do udziału w przyszłorocznych zajęciach – od 20.05.2024 do 7.06.202
    – termin podania do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych – 14.06.2024;
    – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – 21.06.2024
  3. Nabór uzupełniający od 24.06.2024 do 23.08.2024
    – termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w wyniku postępowania uzupełniającego- 28.08.2024

Dokumenty jakie należy złożyć, to
1. Wniosek
2. Zgoda na przetwarzanie wizerunku
3. Klauzula informacyjna

Nabór na zajęcia w trakcie roku szkolnego odbywa się w sposób ciągły – w miarę wolnych miejsc. Aby zostać przyjętym na zajęcia należy w pierwszej kolejności uzyskać zgodę nauczyciela prowadzącego dane zajęcia, a następnie złożyć wniosek wraz z klauzulą i zgodą w sekretariacie OPP (ul. Sikorskiego 26). Dokumenty można pobrać poniżej, dostępne są również na miejscu.

 Wszelkich informacji można zasięgnąć w sekretariacie OPP pod numerem telefonu 585613326.

Przyjmujemy dzieci i młodzież do 26 roku życia na następujące zajęcia:

1. taniec regionalny

2. zajęcia wokalne grupowe

3. rzeźba

4. malarstwo

5. architektura i rysunek

6. zespół instrumentów dętych

7. zespół kameralny

8. gitara

9. rytmika

10. klub maluszka

11. doradztwo zawodowe

12. zajęcia turystyczno – geograficzne

13. klub kreatywnych

14. teatr

Zajęcia, na które obowiązuje sprawdzenie zdolności kandydata, to:

1. zajęcia wokalne indywidualne
2. zajęcia taneczne
3. zespoły instrumentalne

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, a po zakwalifikowaniu się kandydata, także do udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.

Poniżej można zapoznać się z Procedurą naboru uczestników na zajęcia w OPP.