Rada Rodziców OPP

Obecna Rada Rodziców ma następujący skład:

Przewodnicząca – Dorota Szufrajda

Wiceprzewodniczący – Zbigniew Möller oraz Anna Leszman-Urban

Skarbnik – Anna Laser

Komisja rewizyjna:

– Anna Drężek

– Anna Zielińska

– Emilia Fryszka

Fundusz Rady Rodziców wynosi dla wszystkich zajęć odbywających się w OPP – 20 zł miesięcznie.

Wpłaty można dokonywać w sekretariacie OPP lub na konto z podaniem imienia i nazwiska uczestnika oraz nazwy koła:

Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim

35 8340 0001 0008 1142 3000 0001