Informacje podstawowe

Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26 83-200 Starogard Gdański tel/fax 58 56 133 26 NIP 592-20-46-183 REGON 192121039 www.oppstarogard.pl opp@oppstarogard.pl Dyrektor – Grzegorz Oller Organ prowadzący – Powiat Starogardzki Organ…

REGULAMIN UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM I.   Uczestnikami Ogniska Pracy Pozaszkolnej mogą być dzieci i młodzież szkolna od 6-go roku życia, oraz dorośli. II.  Uczestnik ma prawo do: – uczestniczenia w zajęciach w wybranym przez…

Rada Rodziców OPP

Obecna Rada Rodziców ma następujący skład: Przewodnicząca – Dorota Szufrajda Wiceprzewodniczący – Zbigniew Möller oraz Anna Leszman-Urban Skarbnik – Anna Laser Komisja rewizyjna: – Anna Drężek – Anna Zielińska – Emilia Fryszka Fundusz Rady Rodziców…

XV Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Jedziemy do lasu”

I.Cel konkursu: 1. Rozwijanie u uczniów zainteresowania problematyką ochrony przyrody.2. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.3. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży.4. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji oraz sprawdzenia…