XX Ogólnopolski Kociewski Konkurs Plastyczny „Stacja drogi krzyżowej”

Tematem konkursu jest jedna, dowolnie wybrana Stacja Drogi Krzyżowej. Prace winny zawierać elementy obejmujące nasz region kociewski (np. charakterystyczna budowla, znany obiekt lub dowolnie wybrane miejsce) i jego symbolikę. W konkursie uczestniczyć mogą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z całej Polski. Technika wykonania, format prac, materiały: mała forma przestrzenna do 50 cm – materiały do wykonania pracy dowolne, lub prace malarskie i rysunkowe w formacie A3.

Kategorie:

a) uczniowie klas I-III szkół podstawowych

b) uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych

c) uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych

d) uczniowie szkół ponadpodstawowych

e) uczniowie niepełnosprawni

Prace dostarczyć należy do dnia 15 marca 2024r. do godz. 15.00 wraz z kartą zgłoszeniową (Ognisko Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański.).

SZCZEGÓŁY W REGULAMINIE