Powiatowy konkurs recytatorski poezji polskiej

  1. Uczestnicy zgłaszają swój udział do jednego z dwóch odrębnych Turniejów:
  • Turnieju Recytatorskiego
  • Turnieju Poezji Śpiewanej

Dopuszczamy możliwość uczestnictwa w dwóch kategoriach jednocześnie – prosimy o oddzielne karty zgłoszeń.

2. W Turnieju Recytatorskim uczestnicy są oceniani w trzech kategoriach wiekowych:

a) dzieci młodszych – klasy I, II i III szkół podstawowych

b) dzieci starszych – klasy IV, V i VI szkół podstawowych

c) młodzieży – klasy VII i VIII szkół podstawowych

Uczestnicy Turnieju Recytatorskiego przygotowują dwa utwory poetyckie lub jeden utwór poetycki oraz fragment prozy. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut.

3. W Turnieju Poezji Śpiewanej uczestnicy występują bez podziału na kategorie wiekowe. Uczestnicy Turnieju Poezji Śpiewanej przygotowują jeden utwór śpiewany oraz jeden utwór recytowany. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut. W przypadku wykonywania utworów poezji śpiewanej dopuszcza się wykonanie utworu powszechnie znanego z akompaniamentem własnym lub gotowym podkładem, mile widziana interpretacja własna utworu. Dopuszcza się także wykonanie utworu z własnym tekstem i muzyką skomponowaną przez wykonawcę lub inną osobę.

TERMINARZ:

do 14 kwietnia 2024r. – eliminacje w szkołach i placówkach kulturalno-oświatowych

do 15 kwietnia 2024r. – dostarczenie zgłoszeń na właściwe adresy

23 kwietnia 2024r.

– Okręgowe Eliminacje w Lubichowie – Gminny Ośrodek Kultury, godzina 9.00 – wszystkie kategorie;

– Okręgowe Eliminacje w Skarszewach – Miejski Ośrodek Kultury w Skarszewach, Sala galeryjna Zamku, godzina 9.00 – wszystkie kategorie;

24 i 25 kwietnia 2024r.

– Okręgowe Eliminacje w Starogardzie Gd., Ognisko Pracy Pozaszkolnej, Aula,

24 kwietnia 2024r. – kategoria: dzieci młodszych i starszych, godzina 10.00;

25 kwietnia 2024r. – kategoria: młodzieży i poezji śpiewanej, godzina 10.00;

26 kwietnia 2024r.

– Okręgowe Eliminacje w Skórczu, Miejski Ośrodek Kultury, godzina 9.00 – wszystkie kategorie;

28 maja 2024r. godzina 10.00

– Finały Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

kategoria: dzieci młodszych – I, II i III klasy szkół podstawowych

dzieci starszych – IV, V, VI klas szkół podstawowych

29 maja 2024r. godzina 10.00

– Finały Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Polskiej w siedzibie Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

kategoria: młodzież – klasa VII i VIII szkół podstawowych oraz poezja śpiewana – bez kategorii wiekowej.

SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKACH