OLIMPIADA REGIONALNA „GZUBÓW POJANCIE ŁO KOCIEWIU”

Olimpiada przeznaczona jest dla uczniów szkół podstawowych z terenu Kociewia. Do udziału w Olimpiadzie placówka może zgłosić po jednej drużynie dzieci młodszych i jednej dzieci starszych.

Każda drużyna składa się z sześciu uczniów:
Drużyny młodsze: 6 uczniów klas I – III,
Drużyny starsze: 6 uczniów klas IV-VIII

„Olimpijczycy” powinni posiadać wiedzę ogólną o Kociewiu, posiadać zdolności plastyczne, „gadać po naszamó”, mieć poczucie rytmu i dobry głos.

Olimpiada regionalna składać się będzie z następujących części:
Część I TEST – uczestnicy rozwiązują test na podstawie tekstu w gwarze kociewskiej z Zeszytu ćwiczeń „Elementarza gwary kociewskiej” dla odpowiedniego poziomu wieku. Część II ŚPIEW KOCIEWIAKA – drużyny wykonają piosenkę w gwarze kociewskiej. Część III ZAJĘCIA PLASTYCZNE – MAŁY TWÓRCA LUDOWY – zajęcia manualne dotyczyć będą różnych dziedzin kultury Kociewia.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć lub przesłać faxem (58 561-33-26) lub mailem (opp@oppstarogard.pl) do 27 maja 2024r.

Olimpiada w tym roku jest konkursem jednoetapowym. Odbędzie się 5 czerwca 2024 roku o godz. 11.00 w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.

DO POBRANIA: