Protoķół – Kociewski konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Krajobraz Kociewia tradycje i współczesność”

KONKURS PLASTYCZNY

W dniu 23.10.2023 jury w składzie:
Izabela Goralczyk
Józef Olszynka
Tadeusz Majewski
Krzysztof Rudek
dokonała oceny 168 prac zgłoszonych do konkursu plastycznego i ustaliła co następuje:


w kategorii przedszkola
nagrody:
I nagroda – Iga Prądzińska – Gminne Przedszkole w Zblewie, opiekun Katarzyna Olszewska
II nagroda – Zuzanna Biedrzycka – Gminne Przedszkole w Zblewie, opiekun Katarzyna Olszewska
II nagroda – Maja Zakrzewska – Gminne Przedszkole w Zblewie, opiekun Agnieszka Delikta
III nagroda – Aleksander Rutkowski – Gminne Przedszkole w Zblewie, opiekun Monika Leszczyńska
III nagroda – Natalia Witkowska – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,
opiekun Magdalena Haras
III nagroda – Nikodem Pazera – Miejskie Przedszkole Publiczne nr 10 w Starogardzie Gdańskim, opiekun Anna Brucka
wyróżnienia:
nie przyznano

w kategorii szkół podstawowych klasy I-III
nagrody:
I nagroda – Kacper Mrówczyński – Zespół Kształcenia i Wychowania w Pinczynie
II nagroda – Igor Osiński – Publiczna Szkoła Podstawowa w Skórczu, opiekun Izabela Bąber
III nagroda – Igor Libiszewski – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pelplinie, opiekun Katarzyna Bembenek
III nagroda – Łucja Werenycia – Starogard Gdański
wyróżnienia: nie przyznano

w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI
nagrody:
I nagroda – Julia Kreja – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,
opiekun Magdalena Haras
I nagroda – Filip Bieliński – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,
opiekun Magdalena Haras
II nagroda – Fabian Miszczuk – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,
opiekun Magdalena Haras
III nagroda – Julian Jamrowski – Sumin
wyróżnienia: nie przyznano

w kategorii klasy VII-VIII
nagrody:
I nagroda – Zuzanna Raszeja – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,
opiekun Magdalena Haras
II nagroda – Andżelika Różańska – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,
opiekun Magdalena Haras
III nagroda – Justyna Piotrowska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Starogardzie Gdańskim
III nagroda – Aleksandra Burnicka – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Starogardzie Gdańskim, opiekun Sandra Völkner
wyróżnienia: nie przyznano

w kategorii szkół ponadpodstawowe
nagrody:
I nagroda – Kinga Jaryńska – II Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim,
opiekun Lucyna Prabucka
II nagroda – Emilia Szymanel – Starogard Gdański
III nagroda – Oliwia Kleina – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,
opiekun Magdalena Haras
wyróżnienia:
Łucja Samp – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim,
opiekun Magdalena Haras


KONKURS FOTOGRAFICZNY

W dniu 23.10.2023 jury w składzie:
Izabela Goralczyk
Józef Olszynka
Tadeusz Majewski
Krzysztof Rudek
dokonała oceny 86 prac zgłoszonych do konkursu fotografii i ustaliła co następuje:

w kategorii przedszkoli
nagrody:
I nagroda – Dominik Bzowski – Koteże, opiekun Magdalena Labon
I nagroda – Miłosz Kaszubowski – Punkt Przedszkolny „Chataka Puchatka” w Pogódkach
II nagroda – Helena Armatowska – Kolincz, opiekun Joanna Armatowska
II nagroda – Oliwier Kaszubowski – Punkt Przedszkolny „Chataka Puchatka” w Pogódkach
wyróżnienia: nie przyznano

w kategorii szkół podstawowych klasy I-III
nagrody:
I nagroda za zestaw zdjęć – Kamila Szweda – Publiczna Szkoła Podstawowa w Wielkim Bukowcu, oiekun Anna Szweda
II nagroda – Aleksandra Zaborowska – Szkoła Podstawowa w Pogódkach
III nagroda – Hanna Piotrowska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Starogardzie Gdańskim, opiekun Hanna Völkner
wyróżnienia: nie przyznano

w kategorii szkół podstawowych klasy IV-VI
nagrody:
I nagroda – Łukasz Malecki – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim
II nagroda – Antonina Rózga – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie Gdańskim, opiekun Małgorzata Malinowska
III nagroda – Damian Borris – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie Gdańskim, opiekun Monika Reimus i Małgorzata Malinowska
wyróżnienia: nie przyznano

w kategorii klasy VII-VIII
nagrody:
I nagroda – Maria Marcinczyk – Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaliskach
II nagroda – Dominika Mróz – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Starogardzie Gdańskim, opiekun Małgorzata Malinowska
wyróżnienia: nie przyznano


w kategorii szkół ponadpodstawowych
nagrody:
I nagroda – Aleksandra Knach – TEB Edukacja w Starogardzie Gdańskim
II nagroda – Maria Polc – I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim
II nagroda – Krzysztof Benert – Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich w Starogardzie Gdańskim, opiekun Alicja Negowska
III nagroda – Bartosz Lange – I Liceum Ogólnokształcące w Starogardzie Gdańskim
III nagroda – Konrad Szczypior – Zespół Szkół Rolniczych, Centrum Kształcenia Zawodowego w Bolesławowie, opiekun Magdalena Wandoch
wyróżnienia:
Maria Jedwabnik – Koteże