Kociewski konkurs plastyczno-fotograficzny dla dzieci i młodzieży „Krajobraz Kociewia tradycje i współczesność”

CELE KONKURSU:

Celem konkursu jest stworzenie możliwości najszerszego udziału dzieci i młodzieży w dziedzinie sztuk plastycznych oraz fotograficznych, w konfrontacji osiągnięć rówieśniczych, powszechna prezentacja dorobku uczestników w tych dziedzinach oraz wymiana doświadczeń metodycznych i artystycznych nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia plastyczne i fotograficzne.

TEMATYKA KONKURSU:

Tematyka Konkursu oraz wystawa winna koncentrować się wokół hasła „Krajobraz Kociewia – tradycje i współczesność” rozumianego w aspekcie historycznego i aktualnego obrazu Kociewia. Prace powinny być ukierunkowane na zagadnienia środowiskowe, nawiązując tematycznie i formalnie do folkloru regionu, kultury ludowej, tradycji i obyczaju ukazując piękno naszego regionu.

UCZESTNICY:

Uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych oraz uczestnicy zajęć w placówkach kulturalno-oświatowych z terenu Kociewia (powiat starogardzki, tczewski i świecki).

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 Prace można zgłaszać indywidualnie lub poprzez placówki oświatowe i kultury;

 Ilość nadesłanych prac dowolna;

 Technika wykonania prac: malarstwo (farby plakatowe, akrylowe itp.) lub fotografia;

Format prac – malarstwo A3, fotografia – A4;

 TERMIN 19 października 2023