XXXII Kociewski Konkurs Plastyczny na Najciekawszą Szopkę Bożonarodzeniową

Przedmiotem konkursu są szkopki nawiązujące do tradycji regionu Kociewie.

Kategorie:
a) przedszkola,
b) szkoły podstawowe klasy I-III
c) szkoły podstawowe klasy IV-VI
d) szkoły podstawowe klasy VII-VIII
e) szkoły ponadpodstawowe
f) dorośli
g) prace wykonane przez osoby niepełnosprawne
h) rodzina

termin nadsyłania prac – 6 grudnia

miejsce składania prac – Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański

Wręczenie nagród odbędzie się podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w dniu 13 grudnia 2023 roku.

Organizatorzy konkursu:
Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko”
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim
ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański, www.oppstarogard.pltel./fax (058) 561-33-26, e-mail: opp@oppstarogard.pl

Konkurs dofinansowany z budżetu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim. Konkurs wpisany do Kalendarza Imprez na rok szkolny 2023/2024 - imprezy artystyczne Kuratorium Oświaty w Gdańsku.