XV Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologicznej „Jedziemy do lasu”

I.Cel konkursu:

1. Rozwijanie u uczniów zainteresowania problematyką ochrony przyrody.
2. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.
3. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci i młodzieży.
4. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji oraz sprawdzenia siebie.
5. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych.
6. Promowanie młodych talentów.

II.Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów z terenu powiatu starogardzkiego.
2. Udział mogą brać soliści i małe zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne (do 5-ciu osób).

UWAGA!!! Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, prozdrowotnej.

III. Kategorie wiekowe

szkoły podstawowe klasy I-III;
szkoły podstawowe klasy IV-VI;
szkoły podstawowe klasy VII-VIII
szkoły ponadpodstawowe i studenci.

IV. Termin 10 listopada 2023

UWAGA!!! ZMIANA W REGULAMINIE!!!

Zmianie ulega punkt II Zasady uczestnictwa w konkursie podpunkt . 3 Uczestnicy przygotowują 1 piosenkę w języku polskim o tematyce ekologicznej, przyrodniczej, prozdrowotnej. W związku ze zmianą kolejne punkty dotyczące dwóch piosenek ulegają zmianie na jedną piosenkę.