Maj 14

Informujemy wszystkich uczestników, że zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim do końca roku szkolnego będą się odbywały wyłącznie metodą online. Nabór uczestników na zajęcia przyszłoroczne odbywa się poprzez formularz dostępny w menu na stronie internetowej www.oppstarogard.pl

 

Maj 14

Zaproszenie na zajęcia w roku szkolnym 2020-2021

 

 

 

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w roku szkolnym 2020-2021

 

 


Jeżeli z jakichkolwiek względów zapisanie na przyszłoroczne zajęcia poprzez Formularz zapisów zakończył się niepowodzeniem, bardzo prosimy o wypełnienie załączonych dokumentów (wniosek, klauzula) i przesłanie do nas na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Podpisany wniosek można również dostarczyć osobiście. Można to zrobić do 12 czerwca 2020 r.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, a po zakwalifikowaniu się kandydata, także do udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Lista uczestników zakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości 19 czerwca. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podania do publicznej wiadomości 26 czerwca 2020 roku.

 

Gru 13

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

 

 

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze regulacje prawne dotyczące rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy Państwu poniższe dane:

 

Maj 06

Poniżej można pobrać procedurę naboru na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej.

Kwi 24

Wykaz umów

Napisane przez

Na podstawie Zarządzenia Starosty Starogardzkiego nr 25/2017 z 11 kwietnia 2017 r. poniżej zamieszczamy Wykaz umów zawieranych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.

Paź 15

Informujemy, iż przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się u Dyrektora Ogniska Pracy Pozaszkolnej w następujących terminach: poniedziałki w godz. 09.00-10.00 i w wtorki w godz. 16.00-17.00.

Paź 20

REGULAMIN UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

I.   Uczestnikami Ogniska Pracy Pozaszkolnej mogą być dzieci i młodzież szkolna od 6-go roku życia, oraz dorośli.

 

II.  Uczestnik ma prawo do:

- uczestniczenia w zajęciach w wybranym przez siebie kole,

- korzystania z pomocy i instruktażu nauczycieli z OPP,

- poszanowania godności własnej i współuczestników,

- jawnego wyrażania opinii dotyczącej zajęć w kole.

 

Paź 20

STATUT
OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ
W STAROGARDZIE GDAŃSKIMPodstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67 z 1991 r. poz. 329 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 z 1982 r. poz. 357 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie ramowych statutów placówek publicznych (Dz. U. z 2005r., nr 52, poz. 466) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2011/109/631 ); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 Rozdział I

 

Nazwa

§1


1.    Placówka wychowania pozaszkolnego nosi nazwę: Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim, w skrócie OPP.
2.    Nazwa placówki jest używana w pełnym brzmieniu.
3.    Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

 

Paź 20

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Sikorskiego 26

83-200 Starogard Gdański

tel/fax 58 56 133 26

NIP 592-20-46-183

REGON 192121039

www.oppstarogard.pl

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dyrektor - Grzegorz Oller