OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont pomieszczeń
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Numer ogłoszenia na stronie www.portal.uzp.gov.pl: 223217 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013