Wniosek o kontynuację udziału w zajęciach OPP w roku szkolnym 2022-2023

 

 
Aby kontynuować udział w zajęciach OPP w kolejnym roku szkolnym, należy podpisany wniosek o kontynuację wraz z klauzulą dostarczyć nauczycielowi lub do sekretariatu Ogniska Pracy Pozaszkolnej ul. Sikorskiego 26, 83-200 Starogard Gdański. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, a po zakwalifikowaniu się kandydata, także do udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. Bieżącą informację o wolnych miejscach można uzyskać pod numerem telefonu 585613326.

 

 

Wniosek o przyjęcie na zajęcia w roku szkolnym 2022-2023

 


Nabór na zajęcia w roku szkolnym 2022-2023 odbywa się w następujących terminach:

1. Składanie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach przez obecnych uczestników - do 20.05.2022;

2. Składanie podań o przyjęcie na zajęcia OPP - od 23.05.2022 do 10.06.2022;

3. Termin podania do publicznej wiadomości listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych - 17.06.2022;

4. Termin podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - 24.06.2022;

 

Wszelkich informacji można zasięgnąć w sekretariacie OPP pod numerem telefonu 585613326. Aby wziąć udział w rekrutacji należy wniosek wraz z klauzulą dostarczyć do SEKRETARIATU OPP (ul. Sikorskiego 26). Dokumenty dostępne są również na miejscu. 

Przyjmujemy na następujące zajęcia:

1. taniec regionalny

2. zajęcia wokalne grupowe

3. rzeźba

4. zespół instrumentów dętych

5. zespół kameralny

6. gitara

7. rytmika

8. klub maluszka

9. doradztwo zawodowe

10. zajęcia turystyczno - geograficzne

 

 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w procesie rekrutacji, a po zakwalifikowaniu się kandydata, także do udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych prowadzonych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.

Cała procedura naboru znajduje się tutaj.

 

Poniżej można pobrać procedurę naboru na zajęcia w Ognisku Pracy Pozaszkolnej.