W piątek 3 lipca Wicestarosta Powiatu Starogardzkiego Pan Patryk Gabriel wraz z Dyrektorem Ogniska Pracy Pozaszkolnej Panem Grzegorz Ollerem wręczyli podziękowania i nagrody uczestnikom, wolontariuszom i współorganizatorom wirtualnej sesji Bolesławowo Business Week.
To był bardzo udany projekt! Na jego sukces złożyło się 9 lat doświadczeń i zaangażowania wielu osób, instytucji i firm.Tym razem nie jak zwykle w Bolesławowie, ale w Starogardzie Gdańskim, w liceum nr 2 odbył się Bolesławowo Business Week. Było również inaczej niż zwykle, ponieważ wirtualne, ale jednak wiele się wydarzyło przez cztery dni: symulacje biznesowe, prezentacje, spotkania zespołu, konkursy. Jak co roku najważniejszy był ostatni dzień, podczas którego odbyły się prezentacje dla akcjonariuszy oraz konkurs „Shark Tank”. Wszystko zakończyło się ceremonią wręczenia nagród. Ta wirtualna edycja Business Week była pierwszym tego typu wydarzeniem w historii Washington Business Week. Dla dwóch polskich grup, które wzięły w nim udział wraz z amerykańskimi, było bardzo udane. Jeden z nich wygrał konkurs marketingowy, a drugi wygrał całe wydarzenie. 
W tym roku szczególne podziękowania pragniemy przekazać Paniom Andrei Keikkala i Gena Lusk z Washington Business Week (Seattle) za zaproszenie naszych grup i realizację całego przedsięwzięcia. Dziękujemy również naszemu przyjacielowi i wieloletniemu przewodnikowi grup, Panu Steve Dobosz. To pod jego przewodnictwem młodzież wygrała te zmagania.
Dziękujemy Pani Hannie Gałązka-Janas dyrektor 2LO za zebranie reprezentacji szkoły, przygotowanie, udostępnienie pomieszczeń i opiekę podczas późnowieczornych zmagań. Dziękujemy Pani Wiesławie Górskiej dyrektor 1LO za zebranie zwycięskiej reprezentacji szkoły. Dziękujemy Panu Karolowi Jelińskiemu i Krzysztofowi Strzelińskiemu za współorganizację i merytoryczną pracę z grupami. Tak jak w ubiegłych latach, również w tym roku nad realizacją projektu czuwała Pani Agnieszka Lamek, inicjatorka i sędzia projektu oraz Pan Peter Morfopoulos, sędzia i osoba wspierająca korporacyjnie projekt od samego początku.

Nie jak zwykle, w Bolesławowie, ale w Starogardzie Gdańskim, w II LO, odbył się tegoroczny Business Week. Pandemia przeszkodziła w zorganizowaniu go w wersji tradycyjnej, która w tym roku miała obchodzić swoje X-lecie. Świętowanie trzeba przełożyć na rok przyszły, a tegoroczna edycja przeszła w całości do Internetu, co miało miejsce pierwszy raz w historii Washington Business Week - głównego organizatora tych unikalnych warsztatów z kreatywności i przedsiębiorczości dla młodzieży szkół średnich. Pomimo, że impreza miała charakter wirtualny, nie zabrakło jednak tradycyjnych elementów każdej z dotychczasowych edycji - symulacji biznesowych, spotkań grup, konkursów czy rywalizacji z innymi "firmami", założonymi na potrzeby wydarzenia. Dwie polskie grupy, złożone z uczniów I i II LO w Starogardzie Gdańskim stanęły w szranki ze swoimi rówieśnikami z amerykańskiego miasta Seattle. Rywalizacja, jak zwykle była zacięta, ale dla naszych grup zakończyła sie dużymi osiągnięciami - jedna z grup wygrała rywalizację w konkursie marketingowym, a druga klasyfikację generalną całego Business Weeku!!! 

Gratulujemy! Mamy nadzieję, że przyszłoroczna edycja odbędzie się już w całości w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie.

 

 

 

 

BOLESŁAWOWO BUSINESS WEEK 2020

ZAPROSZENIE DLA UCZNIÓW 

 

 

 

ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ  WYNIKAJĄCA Z PANDEMII - BOLESŁAWOWO BUSINESS WEEK 2020 JEST ODWOŁANY

BBW 2017

14 lipiec 2017

Bolesławowo Business Week 2017 za nami. Wraz z ZSR CKP w Bolesławowie zakończyliśmy siódmą edycję warsztatów biznesu i samorozwoju dla młodzieży prowadzonych przez grupę doradców z fundacji Washington Business Week w Seattle (USA). Jak co roku uczestniczyło w nich blisko osiemdziesięciu uczniów klas licealnych ze szkół prowadzonych prze Powiat Starogardzki. Gościliśmy również kilkoro uczniów z Gruzji i Białorusi a także z Gorzowa Wielkopolskiego. Szczególną pomoc organizacyjną otrzymaliśmy od firm Flex, Speednet, Ford Gołębiewski, Iglotex, PKS Starogard Gdański. W ocenie towarzyszącej podsumowaniom ostatniego dnia uczestniczyło ponad czterdziestu przedstawicieli firm z regionu a także jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji. Wicestarosta starogardzki Kazimierz Chyła i członek Zarządu Powiatu Patryk Gabriel dziękując wszystkim organizatorom oraz młodzieży zaznaczyli, że w przyszłym roku z radością powitają kolejną już, ósmą, odsłonę warsztatów, ponieważ inwestowanie w młodzież przynosi oczekiwane efekty.

Warsztatom towarzyszy niezwykła atmosfera, co można zaobserwować na zdjęciach.

 

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu Starogardzkiego, tak jak w ubiegłych latach, wraz z Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Bolesławowie zorganizowaliśmy po raz szósty unikatowy projekt warsztatów w dziedzinie edukacji do przedsiębiorczości i samorozwoju, skierowany do uczniów szkół średnich, pn. „Bolesławowo Business Week”.

W tegorocznych warsztatach brało udział 90 uczestników, w tym goście z Włocławka i Gorzowa. Wśród pozostałych uczestników byli też goście zagraniczni z Białorusi, Gruzji i USA. Zajęcia prowadzone były w języku angielskim pod opieką wykładowców amerykańskich. Jak zwykle grupa amerykańskich CA, czyli doradców firm, została przygotowana przez stowarzyszenie Washington Business Week z pomocą firmy BOEING. 

Bolesławowo Business Week polegało na umieszczeniu młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych w grupach będących wirtualnymi firmami. Od pierwszej niedzieli lipca do najbliższego piątku młodzież realizowała program uwzględniający wiedzę niezbędną podczas prowadzenia własnej firmy. Podczas realizacji programu uczestnicy i prowadzący mieli do dyspozycji 150 stronicowe podręczniki a także 50 stronicowe ćwiczenia. Drobiazgowa nauka prowadzona była od wczesnego rana do późnego wieczoru skłaniając uczestników do zaangażowania wszystkich sił we współzawodnictwo. W trakcie tygodniowych zajęć uczniowie mieli również możliwość rozwijania umiejętności istotnych z punktu widzenia globalnej ekonomii, przywództwa, wyrażania wolnej inicjatywy, działania w międzynarodowym środowisku. Najważniejszą konkurencją warsztatów był BizSim. Podczas niej młodzi uczestnicy zajęć podejmowali decyzje związane z budowaniem firmy, tworzeniem produktu, promowaniem go i sprzedażą. Już pierwsze decyzje nie były łatwe, gdyż należało wybrać szefa, księgowego, kadrowego,  zespół odpowiedzialny za rozwój produktu i firmy a także osobę odpowiedzialną za PR, w tym za kontakty z mediami. Każda firma otrzymywała jednakowe dane wejściowe opisujące rodzaj i wartość produktu a także wielkość produkcji. Wszystkie decyzje nanoszone były na oprogramowanie komputerowe dostarczone przez stronę amerykańską, które wyliczało aktualną wartość księgową firmy, płynność finansową oraz inne parametry. Konkurencja ta uczyła młodzież przede wszystkim podejmowania decyzji na podstawie niepełnych danych oraz własnej historii i doświadczenia. Błędem nie było podjęcie złej decyzji ale wyciągnięcie fałszywych wniosków lub brak odzwierciedlenia posiadanej wiedzy w kolejnych decyzjach. Podczas ostatniego dnia warsztatów przedstawiciele lokalnego biznesu oceniali prezentacje ilustrujące przebieg działań. System punktacji uwzględniał nie tylko kondycję firmy ale również sposób przekazu i użyte środki i pomoce. BizSim  to na rzędzie uczące przede wszystkim sposobu postępowania  podczas prowadzenia firmy na podstawie zdobytych doświadczeń. Inną ciekawą konkurencją był Trade Show. Podczas tego działania firmy sprzedawały wyprodukowane przez siebie artykuły na sesji giełdowej. Jurorzy otrzymali specjalnie wydrukowane do tego celu dolary a młodzieżowe firmy realizowały wcześniej przyjęte strategie sprzedaży giełdowej podczas sesji giełdowej na żywo.  Wygrała ta firma, której udało się sprzedać artykuły i zarobić jak największą kwotę pieniędzy. Podczas sesji giełdowej na sali panowało niezwykłe poruszenie. Młodzi sprzedawcy za wszelka cenę starali się zwrócić uwagę jurorów na swoje produkty i swoje stanowiska. Wszystkie pomoce, których używali były ręcznie wykonane a użyte pomysły prześcigały się atrakcyjnością. W tym roku kupna dokonywało ponad 50 sędziów a ilość zebranych przez zwycięzców pieniędzy układała się słupek czterdziestocentymetrowy! Bolesławowo Business Week obfitywało również w konkurencje rozwijające umiejętności i kompetencje miękkie przydatne w życiu biznesmena. „Speed speak” polegał na zmotywowaniu swoich pracowników do lepszej pracy lub przyszłych kontrahentów do zainwestowania w firmę  przy pomocy kilku dobrze dobranych zdań. „Job Interview”  pomagał przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej a także zrozumieć oczekiwania pracodawcy poprzez wcielanie się w jego rolę. Współzawodniczenie obecne było również formie sportowej, gdyż grupy firmy konkurowały ze sobą w rozgrywkach sportowych takich jak koszykówka,  albo w formie zręcznościowej, np. w konkurencji polegającej na sprawnym wiązaniu krawatów.

Podczas warsztatów odbyły się wykłady zaproszonych gości. Oprócz głównodowodzącej postaci BBW, Stev’a Dobosza, wykonawców projektu - Lindy Smith i James’a Ricker, z firmy Boeing, oraz Darby Vigus z Monroe Public Schools, byli to również prelegenci z Polski: Agnieszka Lamek (Anwil), Magdalena Okuniewska (Magoku), Joanna Żerańska-Leska, Jacek Myrcha (Microsoft), Piotr Grodzki (Speednet). Trud organizacji i realizacji warsztatów wspomagały firmy regularnie zaangażowane w Bolesławowo Business Week: ANWIL, FLEXTRONICS, IGLOTEX, SPEEDNET, Bank Spółdzielczy w Starogardzie, PKS Starogard Gdański oraz FORD Gołębiewski. Bardzo im za to dziękujemy!

Tegoroczne Bolesławowo Business Week należało do bardzo udanych. Za Starostą Starogardzkim,  Panem Leszek Burczykiem, wyrażamy nadzieję na "Do zobaczenia na Bolesławowo Business Week 2017".