Protokół z oceny prac powiatowego etapu

XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży 2017

pod hasłem

„25 lat PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”

 

 (powiat starogardzki)

 

Dnia 12 kwietnia 2017 roku komisja w składzie :

  • Andrzej Zdrowowicz - przewodniczący
  • Karina Stankowska
  • Tomasz Nowak
  • Józef Olszynka
  • Tomasz Rogalski
  • Anna Zwiernik - sekretarz

dokonała  oceny prac nadesłanych na konkurs i ustaliła co następuje:

 

Regulamin XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży 2017 pod hasłem „25 las PSP – Profesjonalni, Sprawni, Pomocni”.

Organizatorem ogólnopolskim Konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej – Szef Obrony Cywilnej Kraju, we współpracy z wydziałami ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego urzędów wojewódzkich.

Eliminacje powiatowe w imieniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim organizuje Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.                     

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży, w tym do uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz  oddziałów integracyjnych. Uczestnicy w chwili przystąpienia do Konkursu nie mogą mieć ukończonego 18 r. ż.

Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę konkursową. Praca konkursowa może być wykonana tylko przez jednego autora. Prace zespołowe nie będą oceniane.

Prace oceniane będą w następujących kategoriach:

I grupa – autorzy w wieku od 6. do 9. r. ż.,

II grupa – autorzy w wieku od 10. do 13. r. ż.,

III grupa – autorzy w wieku od 14. do nieukończonego 18 r. ż.,

IV grupa – uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych, którzy nie ukończyli 18 r. ż.

 

 

Szkoły i placówki edukacyjne przekazać mogą dowolną liczbę prac plastycznych do 31 marca 2017r. Decyduje data dostarczenia do OPP. Prace dostarczone po tym terminie nie wezmą udziału w eliminacjach powiatowych.

Każda praca na odwrocie musi mieć naklejony formularz zgłoszeniowy, który stanowi załącznik do regulaminu.

Powiatowym koordynatorem konkursu jest Pani Anna Zwiernik tel. 608-376-971,  email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prace należy dostarczyć na adres:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Sikorskiego 26

83-200 Starogard Gdański.

 

Zapraszamy do fotorelacji z wręczenia nagród w konkursie strażackim, które odbyło się w dniu 9 czerwca w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim. Organizatorem, XVIII już edycji konkursu jest Wydział Zarządzania Kryzysowego z Panem Naczelnikiem Andrzejem Zdrowowiczem na czele przy współudziale naszej placówki. Fundatorem nagród było Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim. Wszystkim jeszcze raz serdecznie gratulujemy i zapraszamy do udziału w przyszłym roku.   

Dyrekcje szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych,
specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
świetlic terapeutycznych i warsztatów terapii zajęciowej.

 

Przesyłam Państwu regulamin XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem "W trosce o nasze bezpieczeństwo". Organizatorem ogólnopolskim Konkursu jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Eliminacje powiatowe w imieniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim organizuje Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o zorganizowanie eliminacji szkolnych.

Protokół z eliminacji szkolnych wraz z 5 nagrodzonymi pracami w każdej kategorii winny zostać dostarczone do organizatora eliminacji powiatowych w terminie do 31 marca 2016r. Decyduje data dostarczenia do OPP. Prace dostarczone po tym terminie nie wezmą udziału w eliminacjach powiatowych.

W załączeniu przesyłamy: regulamin konkursu, wzór tabelki według której należy opisać każdą pracę oraz wzór protokołu z eliminacji.

Powiatowym koordynatorem konkursu jest Pani Anna Zwiernik tel. 608-376-971, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prace oraz protokół z eliminacji szkolnych należy dostarczyć na adres:

Ognisko Pracy Pozaszkolnej

ul. Sikorskiego 26

83-200 Starogard Gdański.

                                                                      

                                                                                        

W dniu 21 kwietnia 2015r. w Starostwie Powiatowym w Starogardzie Gdańskim odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie etapu powiatowego XVII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dziec i Młodzieży 2014/2015 pod hasłem "Bezpieczeństwo i rozwaga tego każdy od Ciebie wymaga".

Celem tegorocznej edycji konkursu było zainteresowanie tematem bezpieczeństwa dzieci i młodzież, gdyż właściwa postawa oraz świadomość występowania zagrożeń może uratować życie lub zdrowie.  Poprzez przekaz artystyczny można zwrócić uwagę na sytuacje, jakie mogą pojawić się w codziennym życiu oraz nauczyć właściwego zachowania i prawidłowego postępowania już od najmłodszych lat.

Ważne jest także to, aby wiedza pozostała w świadomości młodego człowieka i towarzyszyła mu przez całe życie. Konkurs rozwija dziecięcą wyobraźnię i świadomość, co może stać się, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w domu, w szkole, na wycieczce, podczas zabawy.

Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych, warsztatów terapii zajęciowej (do 18 roku życia). W konkursie mogły również uczestniczyć dzieci biorące udział w zajęciach plastycznych w ośrodkach kultury, ogniskach pracy pozaszkolnej itp.

W tym roku na konkurs napłynęło 159 prac:

- klasy I-III szkoły podstawowe – 53 prac

- klasy IV-VI szkoły podstawowe – 71 prac

- szkoły gimnazjalne – 30 prac

- uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych (do 18 r.ż.) – 5 prac

Protokół z obrad komisji 

W dniu 23 marca 2015r. komisja w składzie:
Andrzej Zdrowowicz - przewodniczący
Karina Stankowska
Józef Olszynka
Piotr Tyborski

przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie, następującym osobom:

Dyrekcje szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych,
świetlic terapeutycznych i warsztatów terapii zajęciowej, placówek kultury...

Przesyłam Państwu regulamin XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga”. Organizatorem ogólnopolskim Konkursu jest Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej. Eliminacje powiatowe w imieniu Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego  w Starogardzie Gdańskim organizuje Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o zorganizowanie eliminacji szkolnych.

Protokół z eliminacji szkolnych wraz z 5 nagrodzonymi pracami w każdej kategorii winny zostać dostarczone do organizatora eliminacji powiatowych w terminie  do 17 marca 2015r. Decyduje data dostarczenia do OPP. Prace dostarczone po tym terminie nie wezmą udziału w eliminacjach powiatowych.

W załączeniu: regulamin konkursu, wzór tabelki według której należy opisać każdą pracę oraz wzór protokołu z eliminacji.
Powiatowym koordynatorem konkursu jest Pani Anna Zwiernik tel. 502-081-052, email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prace oraz protokół z eliminacji szkolnych należy dostarczyć na adres:
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
ul. Sikorskiego 26
83-200 Starogard Gdański.

                                                                                              Powiatowy koordynator konkursu
                                                                                                           Anna Zwiernik