Paź 20

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

w postępowaniu z dnia 08 listopada 2013 r.

 

Paź 20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont pomieszczeń
Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gdańskim

Numer ogłoszenia na stronie www.portal.uzp.gov.pl: 223217 - 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013