-

Regulamin uczestników zajęć OPP

20 październik 2014 Napisane przez 
  • wielkość czcionki
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

REGULAMIN UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ

OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

 

I.   Uczestnikami Ogniska Pracy Pozaszkolnej mogą być dzieci i młodzież szkolna od 6-go roku życia, oraz dorośli.

 

II.  Uczestnik ma prawo do:

- uczestniczenia w zajęciach w wybranym przez siebie kole,

- korzystania z pomocy i instruktażu nauczycieli z OPP,

- poszanowania godności własnej i współuczestników,

- jawnego wyrażania opinii dotyczącej zajęć w kole.

 

 

III. Uczestnik ma obowiązek:

- systematycznie uczęszczać na zajęcia,

- dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych,

- z szacunkiem odnosić się do nauczycieli i kolegów,

- troszczyć się o mienie placówki i porządek,

- naprawiać wyrządzone szkody.

 

IV. Za wybitne osiągnięcia, uczestnik może być nagrodzony:

- pochwałą opiekuna z adnotacją w dokumentacji zajęć,

- udziałem w imprezach środowiskowych, wojewódzkich i zagranicznych,

- wyróżnieniem na piśmie  przekazanym macierzystej szkole.

 

V.  Za naruszenie regulaminu, uczestnik może być ukarany:

- poprzez zwrócenie uwagi z odnotowaniem,

- powiadomieniem wychowawcy i rodziców,

- zawieszeniem w zajęciach na czas określony,

- wykreśleniem z listy uczestników OPP.

2398 Ostatnio zmieniany piątek, 10 maj 2019 12:19
Więcej w tej kategorii: